Békés Város Díszpolgára

Békés Város Díszpolgára
 
 
A Díszpolgári Cím adományozása Békés városában régre nyúlik vissza. A város első díszpolgárát, Kossuth Lajost 1889-ben választották meg Szegedi Károly református lelkész javaslatára. 1921-ben gróf Apponyi Albert, 1926-ban gróf Bethlen István, 1928-ban Dr. Török Gábor békési ügyvéd, 1938-ban vitéz Imrédy Béla és Jaross Andor kapta meg az elismerést. A Díszpolgári Cím adományozása 1938-tól, mintegy ötven évre megszakadt.
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete Békés város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról
 
9. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, akik Békés város és polgárai érdekében tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a város hazai és nemzetközi elismerését elősegítették, a "Békés Város Díszpolgára" címet adományozza.
 
10. § (1) A Díszpolgári Cím adományozására javaslatot tehetnek:
a)      az önkormányzat Képviselő-testületének tagjai,
b)      a Képviselő-testület bizottságai,
c)      az önkormányzat tisztségviselői
d)     a városban székhellyel rendelkező gazdálkodó szerveztek
e)      a városban működő intézmények
f)       a városban székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek
 
(2) A javaslatot minden év március hó 10. napjáig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez.
(3) A javaslatok értékelését a Polgármester által felkért bizottság(ok) végzi(k).
(4) A döntést a Képviselő-testület a márciusi ülésén hozza meg.
(5) A Díszpolgári Cím adományozására Békés várossá alakulásának évfordulóján, ünnepi Képviselő-testületi ülésen kerül sor.
 
11. § (1) A Díszpolgári Címben részesítetteknek adományozásakor a Polgármester a díszpolgári oklevelet és Békés város emlékplakettjét adja át.
 
(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza:
a)      Békés város címerét
b)      az adományozó megjelölését
c)      a testületi határozat számát
d)     a kitüntetett nevét
e)      a kitüntetés indokát
f)       a Polgármester és a Jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegző lenyomatát.
 
12. § (1) A Díszpolgári Cím elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári oklevelet, valamint Békés város emlékplakettjét a kitüntetett Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója veheti át.
(2) A Díszpolgári oklevél másolatát a helytörténeti gyűjteményben kell elhelyezni.
 
13. § (1) Békés Város Díszpolgárát
a)      megilleti a kitüntető cím viselésének joga,
b)      a város által rendezett hivatalos ünnepségeken fenntartott hely,
c)      elhalálozáskor – családja kívánságára – ingyenes díszsírhely illeti meg.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlásának biztosításáért a Polgármester felelős.
 
14. § A díszpolgár nevét, fényképét és a díszpolgári oklevél adatait „Békés Város Díszpolgárainak könyvébe” kell bejegyezni, illetve elhelyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.
(2) Békés város díszpolgárainak könyvét a Jegyző őrzi.
(3) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos ügykezelési teendőket a Polgármesteri Hivatal végzi.
 
15. § (1) A Képviselő-testület a díszpolgári címet a 10. § (1) bekezdésében foglalt személyek vagy szervezetek bármelyikének javaslatára visszavonhatja attól, aki a díszpolgársággal járó megbecsülésre méltatlanná válik.
(2) Visszavonás esetén a díszpolgár nevét törölni kell Békés Város Díszpolgárainak könyvéből.
 
 
Békés Város Díszpolgárai:

 

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet