Egyesületünkről

Az 1980-as évek végén kezdett kialakulni a jövőt formálni képes társadalmi szervezetek iránti igény. Megszületett az egyesületi törvény. Ennek alapelveit figyelembe véve 1988. december elején a Zeneiskola koncerttermében mintegy 60 békési lakos gyűlt össze azzal a szándékkal, hogy megalakítsák a Békési Városvédő és Szépítő Egyesületet. Egyesületünk Békés egyik legrégebbi és azóta is aktív egyesülete.
 
A szándék és a közös cél különböző foglalkozású, gondolkozású és érdeklődésű embereket hozott össze. Egy dologban nagy volt az egyetértés, hogy az akkori párt és tanácsszervek mellett szükség van egy olyan civil szervezetre, amely segít megoldást keresni a műemlékek, a népi építészeti emlékek megóvására, a városrendezésre, az építkezések tájba, környezetbe illesztett esztétikus megjelenítésére, mindazokban a kérdésekben, melyek a város épített környezetének alakításával kapcsolatosak.
 
1989. március 25-én, mintegy 47 békési polgár mondta ki az egyesület megalakulását, megválasztották a 9 tagú vezetőséget és az ellenőrző bizottságot. A Békés Megyei Bíróság 1989 májusában nyilvántartásba vette az egyesületet.

Egyesületünk fő céljaként a következőket fogalmazta meg: Békés történelmi, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, védelme, gyarapítása, korszerű és esztétikus fejlesztése és szépítése; a város hagyományainak ápolása, a lakosok városunk iránti szeretetének fejlesztése és erősítése; a város tisztaságának, egészséges környezetének elősegítése.

Kiemelkedő célunk a testvértelepüléseinkkel való együttműködés,  melyben Egyesületünk a híd szerepét igyekszik betölteni. Egyesületünknek kiemelt szerepe volt Békés és Magyarittabé közötti testvérvárosi kapcsolat kialakításában, létrehozásában, rendszeres kapcsolatot ápolunk egymással (évente több küldöttség, találkozók, pl. Téli esték, Ittabei illetve Madzagfalvi Napok).

Egyesületünk pártoktól függetlenül működik. Törekvésünk, hogy a mindenkori önkormányzattal naprakész ismeretek birtokában, a lakosság igényeihez igazítottan folyamatos legyen együttműködésünk. Minden kezdeményezést támogatunk, amely a város fejlődését, kulturális életének fellendülését, történelmi múltunk feltárását, megismerését szolgálja. Munkánk eredményességét azzal is szolgálni kívánjuk, hogy jó kapcsolatot és együttműködést igyekszünk kialakítani a civil szervezetekkel (Békés és Környéke Biokultúra Egyesület, Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége), ennek érdekében csatlakoztunk a Civil Szervezetek Szövetségéhez is.

Az egyesületi tagságot kiterjesztettük jogi személyekre is, melyek társadalmi munkával és anyagiakkal is segítették és segítik tevékenységünket. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyesületünk tagsága gyarapodott az elmúlt évek során, egyre több fiatal vesz részt tevékenységünkben, jelentkezésüket fontosnak tartjuk.

logo

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet