Békés Városért

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (VIII. 26.) Békés Város jelképeiről és a helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai
 
 
 
Békés Városért
 
16. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon személyeknek, akik a város gazdasági, társadalmi fejlődése, a kulturális és a művészeti élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a "Békés Városért" kitüntetést alapítja
a) oktatás, művelődés, művészet és sport területén végzett tevékenységért,
b) egészségügy, szociális ellátás és ifjúságvédelem területén, valamint az egészséges ifjúságért végzett tevékenységért,
c) közigazgatás és közbiztonság területén végzett tevékenységért,
d) városfejlesztő és -szépítő, közélet területén végzett tevékenységért,
e) életmű díjként.
(2) A Képviselő-testület évente legfeljebb három „Békés Városért”kitüntetést adományoz.
 
17. § (1) A kitüntetéssel bronz plakett, oklevél és pénzjutalom jár.
(2) A bronz plakett kör alakú, melynek előlapján Békés város címere látható, hátoldalán a kitüntetett neve és az adományozás dátuma. A plakett díszes dobozban van elhelyezve.
(3) A város címerével ellátott oklevelet Békés Város Polgármestere és Jegyzője írja alá. Az oklevél igazolja az adományozás tényét és tartalmazza annak indoklását.
(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori minimálbér négyszerese.
 
18. § (1) A "Békés Városért" kitüntetésre a 10. § (1) bekezdésében felsoroltak tehetnek javaslatot.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt
a) személyi adatait,
b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, és
c) méltatását.
(3) A javaslatot minden év március 10-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez.
 
19. § (1) A javaslatok értékelését a Polgármester által felkért bizottság(ok) végzi(k).
(2) A döntést a képviselő-testület a márciusi ülésén hozza meg.
20. § (1) A „Békés Városért” kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult, erről határozattal dönt.
(2) A kitüntetést a Polgármester évenként a Békés várossá alakulásának évfordulójára (április 15.) megrendezett ünnepi testületi ülésen adja át.
(3) A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység pontos megjelölését és az adományozás időpontját. A díszalbumban a kitüntetett beleegyezésével fényképe is elhelyezendő.
 
7. A „Békés Városért” kitüntetés visszavonása
21. § (1) Vissza kell vonni, így elveszti a kitüntetést és a kitüntetéshez fűződő jogokat az, akit a Bíróság a közügyektől jogerősen eltiltott.
(2) Közkegyelem vagy egyéni kegyelem a kitüntetést, illetőleg a kitüntetéshez fűződő jogokat kifejezett rendelkezés hiányában nem adja vissza.
(3) Ha a kitüntetett a kitüntetésre egyéb okból érdemtelenné vált, a Képviselő-testület a kitüntetést határozatával visszavonja. A visszavonást és annak okát a kitüntetésről vezetett nyilvántartásba fel kell vezetni.

 

Kitüntetettek:

 • 1979. Gulyás György - vezető karnagy Debrecen
 • 1980. Szász Lajos - nyug. Igazgató helyettes Békés
 • 1980. Novákné Juhász Márta - építészmérnök Szeged
 • 1980. Novák István - építészmérnök Szeged
 • 1981. Dr. Sós Sándor - MTVB osztályvezető Békéscsaba
 • 1981. Vámos László - MTVB osztályvezető Békéscsaba
 • 1981. Siraki Ferenc fhdgy MN Műszaki Alakulat - árvízvédelemért Orosháza
 • 1982. Sztankó Mihály - nyug TSZ elnök Békés
 • 1982. Balogh László - országgyűlési képviselő TSZ elnök Békés
 • 1982. Dr. Buzás Gábor nyug. TSZ elnök Békés
 • 1982. Barta István -nyug MHSZ titkár Békés
 • 1983. Végh László - nyug. pedagógus Békés
 • 1983. Kovács Sándor - nyug, TSZ elnök Murony
 • 1983. Csontos Sándor - MTVB főmérnök Békéscsaba
 • 1983. Kisvárdai Tibor - nyug. Békési Szolg. Szöv. Vezetője Békés
 • 1985. Dr. Varga Imre - nyug ÁFÉSZ ig elnök Békés
 • 1985. Nagy Mihály - A Kosárgyár igazgatója Békés
 • 1985. Dr. Tarsoly Lajos - bíró (VB tag, tanácstag) Békés
 • 1985. Makoviczki János - Városi Tanács elnök Békés
 • 1985. Polgári István - békési kisiparos Békés
 • 1986. Inokai János - MSZMP Városi Bizottság első titkára Békés
 • 1988. Csók Sándor - OTP BM Ig igazgatója Békés
 • 1988. Nagy Gábor - Városi Szakszervezeti Bizottság titkára Békés
 • 1988. Szabó Zoltán - MÁV főépítésvezetőség Békéscsaba
 • 1989. Tamási Géza - Békés Megyei Építőipari Szöv elnöke Békés
 • 1989. Dr. Gyarmath Olga nyug. Középsikolai tanár Békés, Békés - Tarhosi Baráti Kör titkára
 • 1995. Dr. Szudy Géza - posztumusz pedagógus, író Békés
 • 1995. Fejes Antal - zeneiskola igazgató Békés
 • 1995. Dr. Veres Mária - köztisztviselő Békés
 • 1995. Körözsi Ferenc - karnagy - tűzoltóság Békés
 • 1995. Szöllősi Ferenc - rendőr - zászlós Békés
 • 1995. Nagy Károly - sportvezető Békés
 • 1995. Pankotai Gábor - kajak - kenu - világbajnok Békés
 • 1996. Dr. Szekeres János - főorvos Békés
 • 1996. Püski Imréné - köztisztviselő Békés
 • 1996. Eisele Vera - pedagógus Békés
 • 1997. Dr. Szabó Ferenc - főorvos Békés
 • 1997. Dr. Lipták Pál - gyermekorvos Békés
 • 1997. Csuta György - festőművész Békés
 • 1997. Nagy Gábor VB elnök, nyugd. Közigazg Tev. Békés
 • 1997. Szatmári István - törvénybíró Békés
 • 1998. Bozay Attila - zeneszerző Békés
 • 1998. Laborczy Aladár- tanár Békés
 • 1998. Minya Gábor - vállalkozó Békés
 • 1998. Takács Istvánné - pedagógus Békés
 • 1998. Dr. Vladár János - orvos Békés
 • 1999. Dr. Varga István - orvos Békés
 • 1999. Kállai Jenőné - pedagógus Békés
 • 1999. Varga Sándor - tanár Békés
 • 1999. Püski János - vállalkozó a választási bizottság elnöke Békés
 • 2000. Jenei Béla - tanár Békés,
 • 2000. Hégely László -mg vállalkozó,
 • 2000. Hagyományőrző Népdalkör Békés
 • 2001. Papp László - posztumusz városi főépítész Békés
 • 2001. Dr. Gyöngyössy György - orvos Békés
 • 2001. Fábián Mihály - vállalkozó Békés
 • 2001. Tarjáni Ferenc - kürtművész Budapest
 • 2002. Juhász Lajosné - pedagógus Békés
 • 2002. Uti Éva - könyvtárigazgató Békés
 • 2002. Nagy Sándor - szobrász Békés
 • 2002. Nagy László - nyugdíjas egyesület Békés
 • 2003. Rácz Rezső - nyugdíjas egyesület Békés
 • 2003. Dr. Farkas István - háziorvos Békés
 • 2003. Márton László - posztumusz - fényképész Békés
 • 2003. Dávid Mátyás - iskolaigazgató Békés
 • 2003. Kökéndy Józsefné - zenetanár Békés
 • 2004. Dr. Daróczi Mária - nyugalmazott VB titkár Békés
 • 2004. Dr. Olajos Károly - nyug. rendőrkapitány Békés
 • 2004. Kis László - nyugalmazott VT VB Békés
 • 2004. Dr. Kovács Eszter - városi tisztifőorvos Békés
 • 2005. Ferenczi Sándor - nyugalmazott köztisztviselő Békés
 • 2005. Kökéndy József - nyugd zeneiskolaigazgató volt polgármester Békés
 • 2005. Verbai László - volt tanácselnök LISZ KFT vezetője Békés
 • 2005. Dr. Baranyai István - háziorvos Békés
 • 2005. Lukács Eszter - hímző népi iparművész Békés
 • 2006. Dr. Pálkáné Dr. Vass Gizella - bíróság nyug elnöke Békés
 • 2006. Juhos János - fényképész vállalkozó Békés
 • 2006. Békési Mihály - pedagógus, sportvezető Békés
 • 2006. Kovács István - húsipari egyéni vállalkozó Békés
 • 2006. Kecskeméti Ferencné - gyógyszerész Békés
 • 2007. Varga László - nyugalmazott középsikolai tanár Békés
 • 2007. Dr. Matolcsy Kálmán - posztumusz - háziorvos Békés
 • 2007. Eperjesi József - nyugalmazott szociális otthoni igazgató Békés
 • 2008. Fejes Antalné - nyugalmazott zenetanár Békés
 • 2008. Mester Péter - Békési Városvédő és Szépítő Egyesület Elnöke Békés
 • 2008. Szabó Gerzson - hagyományőrző amatőr filmes Békés
 • 2008. Dr. Szuromi Pál - pszichiáter főorvos Békés
 • 2008. A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Békés
 • 2009. Dr. Kovács Imre - fogszakorvos Békés
 • 2009. Katona Gyula - református lelkipásztor Békés
 • 2009. Békési Zoltán - igazgató Békési Pálinka Zrt. Békés
 • 2009. Barta István Zoltán - vállalkozó - Barta Udvar Békés
 • 2009. Schimpl Miksáné - nyug. pedagógus Békés
 • 2009. Balogh József - asztalitenisz - szakvezető edző Békés
 • 2010. Dr. Csiby Miklós szülész-nőgyógyász főorvos
 • 2010. Csuta Károly György nyugalmazott fogtechnikus
 • 2010. Balla Illésné tanárnő
 • 2010. Juhász Sándorné nyugalmazott vállalkozó üveges mester
 • 2010. Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
 • 2011. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
 • 2011. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 • 2011. Belleli Lajos, iparos, egykori Ipartestületi ügyvezető
 • 2011. Dr. Rácz László főorvos
 • 2011. Laborczy Aladárné nyugalmazott iskolaigazgató
 • 2012. Farkas Lászlóné, a Békési Kistérségi Iskola nyugalmazott iskolaigazgatója
 • 2012. Bagoly László, az Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
 • 2012. Czinanó József, a közhasznú foglalkoztatottak brigádvezetője
 • 2013. Szilágyi Erzsébet közművelődési szakember
 • 2013. Varga István, hentes és mészáros
 • 2013. Szeverényi Barnabás, pedagógus
 • 2014. Kállai Júlia grafikus

 • 2014. Jákli Jánosné a közhasznú foglalkoztatottak brigádvezetője
 • 2014. Horváth Elek zenetanár

 • 2015. Dacziné Dúzs Julianna biokertész
 • 2015. Püski Sándor festőművész

 • 2015. Juhász Zoltán cukrászmester
 • 2016. Ladányi Zoltán rendőr ezredes

 • 2016. Szatmári László vállalkozó
 • 2017. Miklós Lajos mérnök

 • 2017. Szegfű Katalin újságíró
 • 2017. Takács János testnevelő-edző

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet